எங்களை பற்றி

பெற்றோர் காதல் அனைத்து புரிகிறது. ஒரு இளம் பெற்றோர் வெறி விட வலுவானது எதுவும் தங்கள் சிறிய ஒரு விலைமதிப்பற்ற, புதிய வாழ்க்கை கவனித்துக்கொள்ள. ஒருவரின் பெற்றோர் இருப்பது, அது வகையான காதலி இனியானவர்களே எதிர்கால சுமந்து உள்ளது.

நீங்போ ரிடா வருத்தத்துடன் இருக்கும் பேய். & காலாவதி. கார்ப்பரேஷன் லிமிட்டெட் நிறுவனத்தின் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் மகிழ்ச்சியளிப்பதாய் உலக வேலைசெய்யும் ஒரு குறிக்கோளுடன் சில அரும்பி பெற்றோர்கள் வரை நிறுவப்பட்டது ஒரு நிறுவனம் ஆகும்.

ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் ஆரம்பித்தவர்கள் ஆண்டுகளாக இளம் பொருட்கள் தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்படவில்லை என்று. இந்த துறையில் அனுபவங்களை வேலை அவர்களை பொருட்கள், உற்பத்தி புள்ளிகள், ஆனால் செயல்பாடுகள் மற்றும் வடிவமைப்புகளில் மட்டுமே சிறப்பாக தெரிந்து கொள்ள மேம்படுத்தும்.

அது நாம் உலக பகிர முடியும் பெரிய இளம் பொருட்கள் கண்டறிவது பற்றி தான். ஒவ்வொரு சிறிய அடி, ஒவ்வொரு சிறிய முன்னேற்றம் இருந்து, ரிடா அணி கவனமாக தேர்ந்தெடுத்துள்ள தயாரிப்புகளுக்கு தரமான உறுதி கடமைப்பட்டுள்ளது.


WhatsApp Online Chat !