• 2
 • 1
 • 4
 • 5

લોકપ્રિય શ્રેણીઓ

 • RICS-FH51

  RICS-FH51
 • RIHC-TA01

  RIHC-TA01
 • RIST-ML80

  RIST-ML80
 • શા માટે અમને પસંદ

શા માટે પસંદ કરો

 • પેરેંટલ પ્રેમ બધા સમજી છે. એક યુવાન પિતૃ અરજ કરતાં કંઈ મજબૂત તેમના થોડું એક કિંમતી, નવું જીવન માટે કાળજી. કોઈના માતા-પિતા બનવું, તે પ્રકારની પ્રિય sweeties ભવિષ્ય વહન કરવામાં આવે છે.

  નીંગબો Rida આઇએમપી. & સમાપ્તિ. કું, લિમિટેડ કંપનીના કેટલાક ઉભરતા માતાપિતા દ્વારા એક મિશન સાથે સ્થાપના બાળકો માટે સુરક્ષિત અને વધુ આનંદકારક વિશ્વ માટે કામ કરવા માટે હોય છે.

  પ્રત્યેક કંપનીનો પહેલ વર્ષ માટે કિશોર ઉત્પાદનો કારખાનાઓમાં કામ કર્યું આવી હતી. આ ક્ષેત્રમાં કામ અનુભવો વધારવા તેમને ઉત્પાદનો, માત્ર ઉત્પાદન પોઇન્ટ પર છે, પરંતુ કાર્યો અને ડિઝાઇન પર વધુ સારી રીતે જાણો.

  It’s all about finding great juvenile products that we can share with the world. From every small step, every little progress, Rida team is committed to ensuring quality for the carefully selected products.

WhatsApp Online Chat !